Засновником журналу "Науковий вісник ХДМА" є Херсонська державна морська академія.
УДК 620.22//656.6//681.5.

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання (ISSN print 2313-4763), яке Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами).

Науковий журнал видається з 2009 року.

Індефікатор медіа R30-03323

Індексація

Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова», міжнародною реферативною базою даних Google Scholar, міжнародною наукометричною базою Researchbib, представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, міжнародній реферативній базі даних Crossref.

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Процедура рецензування

Редакція журналу практикує подвійне сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне:

– всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу;

– після рішення редакторів представлені рукописи направляються двом експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного;

– коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Періодичність видання

Виходить двічі на рік.